Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 Online Tanıtım Günleri kapsamında Çocuk Gelişimi (Türkçe-İngilizce) Bölümü tanıtımı gerçekleştirildi


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut moderatörlüğünde Çocuk Gelişimi (Türkçe) Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin’in konuk olduğu bölüm tanıtım yayını üniversitemizin resmi instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi.
Yayının moderatörlüğünü gerçekleştiren SBYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut, ‘İstanbul'un fetheden Fatih Sultan Mehmet'in yakışır şekilde eğitim-öğretimi sunuyoruz bize bugünleri teslim edenlerin yüzünü kara çıkarmamak için’’ diyerek yayını başlattı.

 Online Tanıtım Günleri kapsamında Çocuk Gelişimi (Türkçe-İngilizce) Bölümü tanıtımı
 
Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin mesleki kariyerinden bahsettikten sonra Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut’un ve aday öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve bölüm ile ilgili bilgiler verdi. 
 
Dr. Öğr. Üyesi Nurten Elkin ‘’Üniversitemiz ile ilgili söyleyeceğim iki temel nokta olmazsa olmazsa olmazlarımız uluslararasılaşma ve eğitimde kalitedir. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nin öncelikleri olan iki konu uluslararasılaşma ile ilgili 2017 yılında bir atılım yaparak üniversitemiz akreditasyon çalışmalarını hızlandırarak uluslararası akreditasyon kuruluşlarına başvurdu ve 2018 bahar yarıyılı itibariyla 57 bölümümüz farklı uluslararası kuruluşlardan akredite olarak Türkiye'nin şu anda en fazla akreditasyona sahip üniversitesi konumundadır.’’ dedi.
 
Elkin sözlerine ‘’Uluslararasılaşmanın üniversitemize sadece akreditasyonu getirmediğini beraberinde 2019 yılında Times Higher Education (THE) sıralamasında üniversiteler içerisinde yılın  uluslararasılaşma statejisi konulu başlığı altında finale kalan 7 Dünya Üniversitesi'nden biriyiz ve burada tek Türk Üniversitesi olma ayrıcalığını gösterdik. İkinci nokta ise eğitimde kalitedir. Üniversitemizin olmazsa olmaz temel noktalarındandır. Bu da bize buradaki çalışmalarımızda hızlı bir başarı kazandırdı. Times Higher Education (THE) 2020 dünyanın en kaliteli eğitim veren 100 Üniversitesi içerisine 96. sıradan girerek, yine içerisinde tek Türk Üniversitesi olarak bunun ayrıcalığını yaşadık, bu başarılarımız bizi sevindiriyor ama yeterli görmüyoruz ve bu bulunduğumuz basamakları daha üstlere taşımak için her geçen gün daha da üzerine çalışıyoruz.’’ diye devam etti.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Türkçe ve İngilizce olmak üzere iki bölüm şeklinde eğitim verildiğinden bahseden Elkin, Türkçe bölümümüz 2012-2013 eğitim-öğretim yılında eğitime başladı ve bu dönemle birlikte 2019-2020 döneminde 5. mezunlarımızı vereceğiz. İngilizce bölümümüz 2015-2016 eğitim öğretim yılında eğitim vermeye başladı ve İngilizce bölümümüzde 2019-2020 yani bu sene ilk mezunlarımızı vereceğiz. 
 
Elkin, ‘’Çocuk Gelişimi bölümü hakkında ilk söyleyebileceğim en temel noktalardan biri güçlü bir eğitim kadrosuna sahibiz,  Her hocamız bizim için çok değerli ama Türkiye'nin ilk Çocuk Gelişimci akademik ünvanını almış olan  Prof. Dr. Makbule Meziyet Arı ve birkaç dönem sonra onun öğrencisi olarak yetişen ve uzun yıllardır değerli akademik çalışmaları olan Prof. Dr N. Semra Erkan hocalarımız bütün bilgi birikimlerini ve mesleki tecrübelerini öğrencilerimize aktarmaktalar ve Bölüm Başkanı olarak da öğrencilerimizden bu konuda çok güzel geri bildirimler almaktayız, dedi.
 
‘’Çocuk Gelişimi Türkçe bölümü 2019-2020 yılında kontenjan doluluk oranımız %100 yani tercih edilen bir üniversite ve bölümüz İngilizce bölümünüzün doluluk oranı ise %90 lardadır. İstanbul Gelişim Üniversitesi içerisinde 57 akredite olan bölümden 13 tanesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümünde ve  ikisi de Çocuk Gelişimi Türkçe ve İngilizce bölümleridir.’’
 
 
Çocuk Gelişimi mesleğini tanımlayan Elkin, ‘’Çocuk Gelişimi mesleği ben merkezinde insan sevgisi, çocuk sevgisi ve yüksek mesleki doyumu taşıyan ve mezuniyet sonrası da oldukça geniş çalışma olanakları olan güzel bir sağlık lisansiyeri bölümüdür.
 
Çocuk Gelişimi bölümünün erkekler için herhangi bir avantajı ya da dezavantajı var mı  sorusuna ‘’Erkekler için dezavantaj olduğunu düşünmüyorum felsefesi insan sevgisi, çocuk sevgisi. Ama tabii mevcudumuzun çoğu kız öğrencilerden oluşuyor. Erkek öğrencilerimiz de var ve onlar da bu eğitimi almaktan çok memnunlar. Biz de erkek öğrencilerimizden katkılarından katılımlarından derslerde olan motivasyonlarından dolayı çok memnunuz.’’ dedi.
 
 
Elkin, ‘’Akreditasyon verdiğiniz eğitimin kalitesinin belgelenmesidir ve bizler Sağlık Bilimleri Çocuk Gelişimi (Türkçe-İngilizce) bölümü olarak AHPGS isimli Alman akreditasyon kuruluşundan akredite olduk ve onlar ziyaretlerinde ve denetimlerinde eğitimin kalitesini çok sıkı ve titiz bir şekilde değerlendiren bir kuruluş, dolayısıyla öğrencilerimiz bir bölümde eğitim aldıklarında hem öğrenim süreleri içerisinde hem mezuniyet durumlarında da yurtdışında okuyabilme eğitim görebilme ya da çalışabilme olanaklarından yararlanabiliyorlar. ‘’dedi
 
Elkin, ‘’Bir bölümün akredite olabilmesi için nicelik ve nitelik olarak kalitesinde her geçen gün artması gerektiği için dolayısıyla üniversitenin fiziki şartlarına üniversitenin akademik alanına ve öğrencilerin sosyal alanlarında yatırımlar yapılmakta ve bunlar günden güne artmaktadır. Akreditasyon, öğrencinin akademik başarısını ve sosyal doyumunu da aslında etkileyen bir faktördür ayrıca mezuniyet sonrası yurtdışında çalışmak isteyen öğrencilerimiz için de akreditasyon büyük bir avantaj olacaktır.’’ dedi.
 
Elkin, Çocuk Gelişimci kimdir sorusuna ‘’0-18 yaş arasındaki normal gelişim gösteren çocukların özel gereksinimi olan korunmaya muhtaç ya da risk altındaki çocukların zihinsel, bedensel, sosyal ve duygusal gelişimlerini değerlendirebilen öz bakım becerilerini geliştiren ve öz bakım becerilerini desteklemek gerektiğinde çocuğa, aileye ve topluma danışmanlık hizmetini veren bir meslek grubudur.’’ dedi.
 
Elkin, Çocuk Gelişimcilerin çalışma alanları hakkında ‘’Öğrencilerimiz sağlık lisasiyeri olarak mezun oluyorlar ama sadece sağlık alanında değil, sosyal, eğitim, adalet ve akademik alanında yani geniş bir yelpazede iş bulabilmektedirler. Kurumsal olarak özel ve devlet okul öncesi eğitim kurumlarında, Sağlık Bakanlığı'na bağlı Halk Sağlığı Müdürlüklerinde, Toplum Sağlığı Merkezlerinde ya da hastanelerin çocuk gelişimi birimlerinde, Adalet Bakanlığı'na bağlı çocuk mahkemelerinde ve akademik alanlardan iş bulabilirler bunlar aslında yapacakları ana işlerdir. Belki çalışabilecekleri özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri de tabii bunların dahilinde ama bir de bunlara ek olarak oyuncakların tasarlanmasında çocuklara yönelik gazete, kitap, dergi gibi yayınların hazırlanmasında çocuklara yönelik çizgi film, tiyatro oyunu gibi etkinliklerin hazırlanmasında da yine çocuk gelişimcilerden danışmanlık alabilmektedirler. ‘’ dedi.
 
Üniversitenin olanakları hakkında ‘’İki tane vurgulamak istediğim program var; çift anadal programı ve yandal programı. Çift Anadal Programı öğrencinin eğitim gördüğü ana lisans programı dışarısı dışında bir başka bölümü de ücretsiz olarak eğitimini alarak iki diplomayla mezun olabilecekler ve bunu ücretsiz olarak sunan bir üniversiteyiz.’’ dedi.
 
‘’Somut bir örnek verirsem: Öğrencimiz Çocuk Gelişimi bölümünde okuyor ama beraberinde Odyolojide ÇAP (Çift Ana Dal) yapmak istiyor, o zaman ÇAP yönergesindeki şartları sağlaması gerekiyor. Kısaca özetlemek gerekirse Çocuk Gelişimi bölümünde başarı sıralaması ilk %20 lik dilime girerse ve GANO (Genel Ağırlıklı Not Ortalaması) 4 üzerinden 2.72'nin üzerinde olursa başvurusunu yapacak ve diğer başvuran adaylarla bir sıralamaya girecek. Açılan kontanjan dahilinde ÇAP programına yerleşecek. Ve hem Çocuk Gelişimi hem de tercih ettiği ve yerleştiği diğer lisans programına devam edecek, mezuniyetinde iki diploma ile mezun olabilecek.’’ dedi.
 
‘’Yandal, Diploma Programı değil bir sertifika programıdır. Öğrencinin ilgi duyduğu bir başka bölümde Yükseköğretim kurumunun ve mevzuatındaki belirli sayıdaki dersleri alarak bir yandal sertifikası edinecektir. Ana koşulu kendi ana lisans programında başarılı olan bir öğrencinin, alttan dersi olmamalı, dönem uzaması durumu olmamalı, GANO’su 4 üzerinden 2.50'nin üzerinde ise da başvurabilir.’’ dedi.
 
Elkin Erasmus imkanlarını hakkında, “Öğrenciler erasmus koordinatörlüğüne başvuruyorlar. En az 3 ay en fazla 12 ay süre ile gerçekleştirebiliyorlar. Yabancı üniversiteler ile anlaşmalarımız olduğu için öğrencilerimiz yurt dışındaki üniversitelerde eğitim görebilirler.” dedi.
 
Uygulama, laboratuvar olanakları nelerdir sorusuna Elkin, “Teorik ve uygulama derslerimiz birlikte yürütülmektedir. Öğrencilerimiz teorik dersleri uygulamaya dönüştürüyorlar.  3. Sınıfta Okul Öncesinde alan çalışması ve dördüncü sınıfta çocuk gelişiminde alan çalışması haftada bir gün süren alan çalışmamız var. Bunlar dışında yaz stajı uygulamamız var. Öğrencilerimiz gerekli koşulları sağlarlarsa stajlarını yaşadıkları şehirlerde yapabiliyorlar. Çocuk gelişimi atölyesi, drama atölyesi, anatomi ve fizyoloji laboratuvarlarımız var.” dedi.
 
Elkin, engelli çocuklarla ilgili dersler veriyor musunuz sorusuna, “Engelli çocukların gelişimi ve eğitimi, engelli çocuğa sahip ailelere danışmanlık ve özel eğitim adlarında derslerimiz mevcut. Eğer ki öğrenci arkadaşımız çocuk gelişim diplomasını aldıktan sonra özel eğitimde uzmanlaşmak ve çalışmak istiyorsa yaz stajlarını özel eğitimde de yapma talebinde bulunabilirler ve bu sayede öğrencilerimize branşlaşma ve özel ilgiye yönlendirme olanakları sunmaktayız.” yanıtını verdi.
Elkin, “Yabancı üniversitelerle ikili protokolümüz mevcuttur. Yedi tane yabancı öğretim üyemiz ve yabancı öğrencilerimiz Çocuk Gelişimi İngilizce Bölümünde bulunmaktadır.” dedi.
 
Elkin, Türkçe Çocuk Gelişimi Bölümünü mü İngilizce Çocuk Gelişimini mi seçmeliyim sorusuna “Bu kişiye özel bir cevaptır İngilizce Bölümümüz %100 İngilizce eğitim vermektedir. Öğrenciler İngilizcesini geliştirmek ve kavramsal eğitimi İngilizce almak, akademik alanda çalışmak istiyorsa ya da UNICEF gibi çocuk sağlığı ve çocuk gelişimi ile ilgili uluslararası bir kuruluşta çalışmak istiyorsa İngilizce Çocuk Gelişimi Bölümünü okumasını tavsiye ederim.” dedi.
 
Elkin, “Çocuk Gelişimi Türkçe Bölümünde eğitim gören bir öğrenci yabancı dilini geliştirmek için bir dil kursuna başlayabilir ve dil kursunu tamamladıktan sonra YÖKDİL, YDS ve merkezi sınavlardan en az 70 ve üzeri puan aldığında kurs ücreti İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından karşılanmaktadır. Ama öğrencimiz dil kursuna yaz aylarında yurtdışına gitmek isterse uçak biletleri gidiş ve dönüş olarak Üniversitemiz tarafından karşılanmaktadır.” dedi.
 
Elkin, burs olanakları ile ilgili, ““%100, %75, %50 ve %25 burslu kontenjanlarımız bulunmaktadır. Eğer ki öğrenciler bu sıralamaya giremezlerse İstanbul Gelişim Üniversitesinde okumak istedikleri bölümü üniversite tercihleri arasında ilk beşe yazdıklarında %30 tercih bursu hakları var. Eğitim öğretim döneminde başarılı bir öğrenci ise ÇAP ve Yan dallarda başarı kurs Özel yetenek burslarımız var. Eğer öğrencilerimizin kendilerine özgü projeleri ve düşünceleri varsa araştırma geliştirme ve teşvik burslarımızdan yararlanabilirler. İstanbul Gelişim Üniversitesi gelişime açık olan, bilime katkı sağlayan tüm öğrencilere sonsuz destek vermekte. Ayrıca kardeş, mütevelli heyeti burslarımız da bulunmaktadır. Burslarımızın temel özelliği ise kesintisiz ve karşılıksız olmasıdır.” dedi.
 
Elkin, İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümünü neden tercih etmeliyim sorusuna “Ailelerinden uzakta olan öğrencilerimiz için iyi bir aile ortamı sunmaktadır. Ayrıca öğrenci odaklı eğitim sistemi olan, öğrenci geri bildirimlerini dayalı bir eğitim sistemimiz var.” Öğrencilerle ilgili alınacak kararlarda geri bildirimlerin dikkate alınması, akreditasyon uluslararasılaşma ve kalite, bunun dışında çift anadal ve yan dal programları, burslar, yabancı dil eğitiminde yapılan teşvik, ayrıca uygun mesleklerde mezuniyet sonrası kendi işimi kurmak isteyenlere ofis mobilyaları mütevelli heyet başkanı tarafından karşılanmaktadır.” dedi.
 
Elkin, “Çocuk Gelişimi öğrencilerimiz çocuk gelişimi ve sağlıkta farkındalık kulübü kurmuşlardır. Bu kulüp çatısı altında birçok etkinliğe ve sosyal sorumluk projesine imza atıyorlar.” dedi.
 
Elkin, “Son yıllarda öğrencilerden alınan geri dönüşlerde ilk maddede en fazla olumlu geri bildirim öğretim üyeleri ve öğrenciler arasındaki etkili iletişim, öğrencilerin hocalarına çok rahat ulaşabildiklerine ve bu konuda da çok memnun olduklarını iletiyorlar.” dedi.
 
Elkin, kreş açabiliyor muyuz sorusuna, okul öncesi eğitim kurumu özel mevzuata göre değerlendirmenin doğru olacağını söyledi.
 
Elkin, kütüphane olanakları ile, “İki tane kütüphanemiz mevcut, rahatlıkla derslerinde çalışabilecekleri kütüphanelerdir. Oradaki kaynaklardan yararlanabiliyorlar, istiyorlarsa kitapları ödünç alabiliyorlar.” dedi.
 
Elkin, “Etkinlikler konusunda oldukça yoğun çalışma yapan bir üniversiteyiz. Bölümlerimiz tarafından etkinlikler, seminerler, sempozyumlar, çalıştaylar düzenlemekte ayrıca öğrenci kulüplerimiz mevcuttur.” dedi.
 
Elkin, KPSS puanlarını güncel olarak takip etmeleri gerektiğini, her yıl kontenjana göre değişiklik gösterebildiğini söyledi. Barut bu konuda devletin açtığı kadrolara göre KPSS puanında farklılık gösterdiğini söyledi. “Öğrencilerimiz bölümün puanlarını kılavuzdan takip edebilirler puanlarımız her yıl değişmektedir.” dedi.
 
Elkin, Çocuk Gelişimi Bölümünün eşit ağırlık ile aldığını, Sağlık bilimleri Yüksekokulu altındaki tüm bölümlerde öğrencilerimizin çift anadal yapabildiklerini vurguladı. Barut, Psikoloji Bölümünde de çift anadal yapabileceklerini belirtti.
 
Elkin, çocuk gelişimci mesleğinin geleceği ile ilgili düşüncelerini, “Uzmanlaşılabilecek alan sayısı fazla, isterlerse kendi alanlarında yüksek lisans yapabilirler. Okul öncesi eğitimi, psikoloji ya da diğer sağlık bölümlerinde uzmanlaşa bilirler ve yüksek lisans yapabilirler. Çok yönlü, iş alanı geniş bir bölüm.” sözleriyle dile getirdi.
 
SBYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut teşekkür ederek yayını bitirdi.


Haberler

Tüm Haberler