Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 SBYO Makale/Proje KuruluİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU


SBYO MAKALE/PROJE KURULU

Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT
Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN 
Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN
Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN
Dr. Öğr. Üyesi Berrak DUMLUPINAR
Arş. Gör. H. Merve BAYRAM