Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 Staj ve Uygulama Olanakları ve Staj SüreciSTAJ ve UYGULAMA OLANAKLARI
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerimiz ait oldukları bölümlerin müfredatlarında bulunan staj ve uygulamalarını yapmakla yükümlüdürler. İstanbul Gelişim Üniversitesi Staj Yönergesi’ne uygun olarak yapılan bu stajlar dönem içinde ve yaz döneminde olmak üzere değişmektedir. Öğrencilerimiz ayrıca kendi bölüm başkanlıklarının uygun gördüğü kurumlarda gönüllü staj olanağına da sahiplerdir.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu öğrencilerimizin staj ve uygulama yapabileceği yerler ise aşağıda sıralanmıştır.
 
- İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Devlet Hastaneleri, - İstanbul ili dışındaki Devlet hastaneleri, - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlar, - Üniversite Hastaneleri, - Özel Hastaneler, - Tıp Merkezleri, - Huzurevleri, - Belediyeler, - Spor Kulüpleri, - Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, - Özel Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri, - Milli Eğitim Bakanlığı ‘na bağlı Anaokulları, - Sivil Toplum Kuruluşları, - Adalet Bakanlığı’na bağlı denetimli serbestlik müdürlüğü, - Özel Huzurevleri, - Kaymakamlıklara bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları, - Fabrikalar, - Özel Yazıhaneler, - Catering Şirketleri, - Spor Salonları, - Oteller, - Restaurantlar

Öğrenciler isterlerse kendilerinin ayarladığı kurumlarda, isterlerse okulun anlaşma sağladığı kurumlardaki(Staj Anlaşmamız Bulunan Kurumların Listesi) kontenjanlar kapsamında belirlenen kurumlarda stajlarını ve uygulamalarını yapabilmektedirler.
Ek olarak 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren öğrencilerimizin gönüllü staj yapmalarına da imkan sağlanmıştır.
Yapılan Stajyer öğrenci sözleşmelerinde tüm sigorta primleri okulumuz tarafından karşılanmaktadır.
Çocuk Gelişimi(Türkçe-İngilizce) ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon(Türkçe-İngilizce) bölümleri 6. Dönemden sonra o zaman kadar gördükleri teorik ve pratik uygulamaları desteklemek ve pekiştirmek amacı ile 30 iş günü yaz stajı yapmaktadır.
Hemşirelik(Türkçe-İngilizce) bölümü müfredatlarında bulunan dersler kapsamında 1. Sınıftan itibaren kurumlara giderek teorik bilgileri ile pratiklerini pekiştirmektedirler.
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bölümleri öğrencilerinin hepsi ise 7. ve 8. döneminde mesleğe adım atmalarından önce dönem içinde staja/uygulamaya çıkmaktadırlar.
 
 
STAJ VE UYGULAMA SÜRECİ
Staj veya Uygulama Belgelerini Teslim Ederken Uyulacak Esaslar
Öğrencilerimiz zorunlu ve gönüllü stajları hakkında takip edecekleri süreçler aşağıdaki gibidir.
1. STAJ FORMLARI BİLGİSAYAR ORTAMINDA ve ÜÇ NÜSHA OLARAK DOLDURULMALIDIR.

2. ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILACAK  ÜÇ NÜSHA FORMDA MUTLAKA BÖLÜM VEYA PROGRAM  BAŞKANININ ISLAK İMZASI BULUNMALIDIR.
3. FORMLAR ÖĞRENCİ İŞLERİNE TESLİM EDİLİRKEN BİR ADET NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ FORMA EKLENMELİDİR.
4. FORMLARIN STAJ BAŞLAMA TARİHİNDEN EN GEÇ YEDİ GÜN ÖNCE ÖĞRENCİ İŞLERİNE ONAYLATILMASI ZORUNLUDUR.  
5. FORMLARINI ZAMANINDA ONAYLATMAYAN ÖĞRENCİLERİN STAJ GİRİŞLERİ YAPILMAYACAKTIR.
NOT: 
a) Şehir dışındaki staj yerlerine gönderilecek formlarda mutlaka Dekan veya Müdür’ün ıslak imzası bulunmalıdır. Fotokopi gönderilemez.
b) Staj tarih aralığı belirlenirken dini bayram günleri dahil olmak üzere tüm resmi tatil günleri staj süresine dahil edilmemelidir. Aksi halde imzalar tamamlanmış olsa dahi staj formu kabul edilmeyecek ve yeniden işlem yapılması istenecektir.
c) Staj formlarının yetkili kişilerce onaylanması ve atılan imzalarda varsa kaşe, yoksa unvan,  ad ve soyadın mutlaka belirtilmesi gerekmektedir.
Bütün imza ve onayların ardından 3 nüsha halinde hazırlanan belgenin 1 nüshası öğrenci işlerine, 1 nüshası bağlı bulunduğu bölüm başkanlığına diğer nüshası ise stajı yapacağı kuruma (Üniversitemizden işlemlerin tamamlanmasından sonra alacağı sigortalı işe giriş belgesi ile birlikte) teslim edecektir.
Öğrencilerin gittikleri kurumların staj formundan ayrı olarak farklılık göstermekle beraber istedikleri belgeler bulunmaktadır. Bunların staja başlamadan önce hazır bulundurulması öğrencinin sonradan oluşabilecek sıkıntıları önlemek adına yararına olacaktır. Bu belgeler aşağıda sıralanmıştır.
- Öğrenci Belgesi
- Nüfus cüzdanı fotokopisi
- SGK İşe Giriş(Durum) Belgesi
- İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi aldığına dair belge
- Sağlık Kurul Raporu (Gerektiğinde iş yeri hekiminin istediği diğer tetkikler)
Öğrenci bütün işlemleri tamamlayıp stajını da başarıyla tamamladıktan sonra kendi bölümünün hazırladığı veya okulun mevcut mesleki uygulama formunu uygun şekilde doldurduktan sonra bölüm başkanlığına teslim etmelidir. Yapılan değerlendirmelerden sonra gerekli imzalar tamamlandıktan sonra defterlerin ders kapsamında ise sınavlarla beraber ilgili öğretim elemanı tarafından, yaz stajı ise şahsi olarak öğrenci işlerine teslimi gerekmektedir.