Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 SBYO Akreditasyon KuruluİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU


YÜKSEKOKUL AKREDİTASYON KURULU 

Dr. Öğr. Üyesi A.Yüksel BARUT 
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. S.  Arda ÖZTÜRKCAN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Perfüzyon Bölümü Başkanı 
Ortez-Protez Bölümü Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN
Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya KAVGAOĞLU
Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı


Arş. Gör. Merve BAYRAM
Araştırma Görevlisi