Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 SBYO Yüksekokul KuruluİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU


YÜKSEKOKUL KURULU 

Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. S.  Arda ÖZTÜRKCAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Semiha YALÇIN
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi B. Gökçe ÇÖL
 Beslenme ve Diyetetik 
Bölümü Başkanı (İNG.) 

 
Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN
 Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı
Gerontoloji Bölümü Başkanı
 
Dr. Öğr. Üyesi Berrak DUMLUPINAR
Çocuk Gelişimi 
Bölümü Başkanı (İNG.) 

 
Prof. Dr. Cüneyt Mirzanlı
 Ergoterepi Bölümü Başkanı
 
Prof. Dr. Bilsen SİRMEN
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı
 

Prof. Dr. Arif ÖNDER
 Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 
Bölümü Başkanı  (İNG.) 

 
Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖRÜKLÜ
 Hemşirelik Bölümü Başkanı
 
Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAMAN
 Hemşirelik 
Bölümü Başkanı (İNG.) 

 
Dr. Öğr. Üyesi Selva ZEREN
 Odyoloji  Bölümü Başkanı
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Perfüzyon Bölümü Başkanı

Ortez-Protez Bölümü Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Gülay TAMER
 Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya KAVGAOĞLU
Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı


Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN
 Sosyal Hizmet Bölümü Başkan V. (İNG.)