Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 Online Tanıtım Günleri kapsamında Beslenme ve Diyetetik (Türkçe-İngilizce) Bölümü tanıtımı gerçekleştirildi


İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (SBYO) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut moderatörlüğünde Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl’ün konuk olduğu bölüm tanıtım yayını üniversite resmi Instagram hesabı üzerinden gerçekleştirildi.
Yayının moderatörlüğünü gerçekleştiren SBYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut, ‘’Öncelikle Koronavirüs nedeniyle mücadele eden tüm sağlık çalışanlarımızı alkışlıyorum. Koronavirüs sebebiyle vefat eden çalışanlarımıza ve vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum.’’ diyerek yayını başlattı.
 
SBYO Müdürü Dr. Abdullah Yüksel Barut ‘‘İstanbul Gelişim Üniversitesinin 57 akredite olmuş bölümü bulunmaktadır ve bu bölümlerden 13 tanesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu'muz bünyesindedir. Akreditasyon ile birlikte üniversitemizin eğitim kalitesi belgelenmiştir. Times Higher Education (THE) sıralamasında dünyanın en kaliteli eğitim veren ilk 100 üniversitesi arasında İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 96’ncı sırada yer aldı. Türkiye’den 1’inci oldu.’’ şeklinde konuştu.
 
Yayının devamında Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl mesleki kariyerinden bahsettikten sonra Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut’un ve aday öğrencilerin kendisine yönelttiği soruları yanıtladı ve bölüm ile ilgili bilgiler verdi. 
 
Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, ‘‘Beslenme ve Diyetetik Bölümü 4 yıllık eğitim süresiyle hizmet vermektedir. Bölümümüzde alanında uzman saha odaklı genç ve dinamik akademisyenlerimiz çalışmaktadır. Diyetisyen sadece zayıflatan kişi değildir. Diyetisyen, beslenme biliminin ortaya koyduğu kuralları, her yaş ve durumdaki bireylerin beslenme alışkanlıkları ve uygulamaları çerçevesinde değerlendirerek kişilere özel beslenme planlayan ve kişilerin bu beslenme planını uygulayabilmesi için onları eğiten Beslenme ve Diyetetik alanında eğitim görmüş kişidir. Diyetisyen olabilmek için 4 yıllık bir Okulda Beslenme ve Diyetetik Anabilim dalında eğitimi bitirip lisans belgesi almak gerekmektedir. Yüksek lisans yaptıktan sonra Uzman Diyetisyen, doktora programını bitirdikten sonra da Doktor Diyetisyen unvanı alabilirler.’’ dedi.
 
4 yıllık eğitim sürecinden bahseden Çöl, ‘‘1. sınıftan itibaren temel bilim derslerimiz (anatomi,fizyoloji,biyokimya gibi) bulunmaktadır. 2. sınıftan itibaren beslenme bilimleri ve anne-çocuk beslenmesi gibi alan derslerimiz vardır. 3. sınıfta daha çok hastalıklara ve diyet tedavisine yönelik derslerimiz mevcuttur. 4. sınıfta öğrencilerimizin öğrenmiş oldukları teorik bilgileri uygulaması ve saha deneyimi kazanmaları amacıyla zorunlu alan çalışmaları bulunmaktadır’’ 
 
‘‘Üniversitemiz bünyesinde Beslenme ve Diyetetik Bölümüne ait 3 laboratuvarımız vardır. Bu laboratuvarlardan besin analizleri laboratuvarında besinlerde temel fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik analizler gerçekleştiriliyor. Antropometri laboratuvarında vücut kompozisyonlarının belirlenmesinde farklı yaş gruplarında ölçüm yapılması öğretilmektedir. Mutfak laboratuvarında ise beslenme ilkeleri uygulama dersi ağırlıkta olmak üzere sağlıklı besin hazırlama ve pişirme teknikleri öğretilmektedir. Bölüm içi tüm uygulama dersleri laboratuvarlarımızda aktif şekilde yapılmaktadır.‘‘
 
‘‘2. sınıftan itibaren Beslenme ve Diyetetik öğrencilerinin gönüllü veya zorunlu olarak yapabilecekleri yaz stajları bulunmaktadır. 4. sınıfta zorunlu alan çalışmamız var. Bu uygulama kapsamında öğrenciler özel hastanelerde, devlete bağlı kamu hastanelerinde, toplu beslenme uygulamalarının yapıldığı kurumlarda ve spor kulüplerinde staj imkânlarına sahipler. Alan çalışması ile birlikte öğrencilerimiz mesleğe ilişkin bilgi ve becerilerini geliştiriyorlar’’ dedi.
 
Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl, üniversitenin olanakları hakkında şu bilgileri verdi:
 
‘‘İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulunda okuyan öğrenciler, akademik bilgilerini genişletmek, disiplinler arası çalışabilmek için yüksekokulumuz bünyesindeki tüm bölümlerde ve İktisadi İdari ve  Sosyal Bilimler Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi ve Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'ndaki anlaşmalı bölümlerde ücretsiz çift anadal yapabilirler. Üniversitemizin uluslararası akredite olması ve yurt dışındaki çok sayıda üniversite ile  anlaşma yapmış olması sayesinde öğrenim ve staj hareketliliği şeklinde yurt dışına gitme olanağınız bulunmaktadır. Öğrencilerimiz yüksekokul bünyesinde gerçekleşen tüm sosyal faaliyetlerde aktif yer almaktadırlar ve bizim de Beslenme ve Diyetetik Öğrenci Kulübü'müz (İGÜ-DYT) var. Ayrıca Lösev Kulübü'müz bulunmaktadır. Öğrencilerin mesleki açıdan gelişimlerini tamamlamak ve onları geliştirmek adına kongre, sempozyum ve seminer veren eğitimlerimiz oluyor.’’
 
Üniversite burs olanaklarına da değinen  Çöl, “ÖSYM bursu yanı sıra başarılı öğrencilerimiz için üniversitemiz akademik başarı bursu sağlamaktadır. Ayrıca, ilk 5 tercihinde yüzde 100 burssuz bir bölüm tercih ederlerse öğrencilerimiz için yüzde 30 tercih bursumuz bulunmaktadır’’ dedi.
 
Son olarak Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölüm Başkanı Çöl diyetisyenlerin çalışma alanları ile ilgili gelen sorulara yanıt olarak:
 
“Diyetisyenlik mesleğindeki gelişmeye paralel olarak diyetisyenlerin çalışma alanları da oldukça fazladır. Mezunlar yataklı tedavi kurumlarında, çocuk ve yaşlı bakımevleri, ana-çocuk sağlığı, toplum sağlığı, özel diyet polikliniklerinde araştırıcı, eğitici, tedavi ve rehabilite edici olarak hizmet vermelerinin yanı sıra; diğer toplu beslenme yapılan kurumlarda, besin ve beslenmeyle ilgili özel veya kamu kuruluşlarında, yönetici, araştırıcı ve eğitici olarak da çalışabilmektedirler. Ayrıca, günümüzde birçok Beslenme ve Diyetetik Bölümünün akademik kadrosunda, alanında uzmanlaşmış yüksek lisans ve doktora mezunu diyetisyenlere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaç bu bölüm mezunları için geleceklerini planlarken göz önünde bulundurulabilir.” dedi.
 
Yayının sonunda programın moderatörü olan SBYO Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel Barut, katılımları için Beslenme ve Diyetetik (İngilizce) Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Başak Gökçe Çöl’e teşekkür etti ve yayın sona erdi.
 
 

 Online Tanıtım Günleri-Beslenme ve Diyetetik


Haberler

Tüm Haberler