Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 Yüksekokul Disiplin KuruluİSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU


YÜKSEKOKUL DİSİPLİN KURULU 

 

Dr. Öğr. Üyesi A. Yüksel BARUT

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü
 

Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yrd.

 

Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yrd.


 

ÜYELER
Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ
Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN
Dr. Öğr. Üyesi Selva ZEREN