Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 Bilimsel Yayınlarİstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER):

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Dergisi (IGUSABDER) web sitesine ulaşmak için link.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi (IGUSABDER) yılda üç kez (Nisan, Ağustos, Aralık) yayınlanan uluslararası hakemli dergidir. Dergimiz Türkiye Atıf Dizini'ne (Turkiye Citation Index) kayıtlıdır.

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel BARUT (Editör)

Prof. Dr. Rıfat MUTUŞ (Editör Yardımcısı)

Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN (Editör Yardımcısı)

Adres: Istanbul Gelisim Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, Cihangir Mah. Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 34310 Avcılar / İstanbul


TARÇIN:

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Dergisi

 

Yılda bir kez Mayıs ayında basılı olarak yayınlanacak, hakemsiz popüler dergidir. 

2015/2016/2017 toplam 3 Sayı Yayınlandı

Sahibi: 

Rektör Prof. Dr. Burhan AYKAÇ (rektor@gelisim.edu.tr)

 

Genel Yayın Yönetmeni:

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Yüksel BARUT (aybarut@gelisim.edu.tr)

 

Sorumlu Müdür ve Editör: 

Öğr. Gör. Ayşe Huri ÖZKARABULUT (ahozkarabulut@gelisim.edu.tr)

 

Yazı İşleri Kurulu: 
Uzm. Ahmet Şenol ARMAĞAN (asarmagan@gelisim.edu.tr)
Arş. Gör. Hande Nur ONUR 
(hnonur@gelisim.edu.tr)
Arş.Gör. Selda MEYDAN(smeydan@gelisim.edu.tr)

 

Kapak Tasarımı: Ümit ÇEVİK (umitcevik94@gmail.com)

 

ISSN Numarası: 2459-0045 (Basılı) 

 

İletişim:

Tarçın: İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğrenci Dergisi

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu - Cihangir Mah. 

Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No: 1 

 Avcılar 34310 İstanbul / Türkiye

E-Posta / E-Mail: igutarcin@gelisim.edu.tr

Telefon / Phone: +90 212 4227000 / dahili 406-407

Belgeç / Fax: +90 212 4227401

Ağ Sayfası: https://kddb.gelisim.edu.tr