Sağlık Bilimleri Yüksekokulu


 SBYO Danışma Kurulu



İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU


YÜKSEKOKUL DANIŞMA KURULU

Dr. Öğr. Üyesi A.Yüksel BARUT
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

Doç. Dr. S.  Arda ÖZTÜRKCAN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN
Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Semiha YALÇIN
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi B. Gökçe ÇÖL
Beslenme ve Diyetetik Bölümü Başkanı  (İNG.)
 
Dr. Öğr. Üyesi Nurten ELKİN 
Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı
Gerontoloji Bölümü Başkanı
 
Dr. Öğr. Üyesi Berrak DUMLUPINAR
Çocuk Gelişimi Bölümü Başkanı (İNG.)
 
Prof. Dr. Cüneyt Mirzanlı
Ergoterapi Bölümü Başkanı
 
Prof. Dr. Bilsen SİRMEN 
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı
 
Prof. Dr. Arif ÖNDER
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Başkanı (İNG.)
 
Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖRÜKLÜ
Hemşirelik Bölümü Başkanı
 
Dr. Öğr. Üyesi Funda KARAMAN
Hemşirelik Bölümü Başkanı (İNG.)
 
Dr. Öğr. Üyesi Selva ZEREN 
Odyoloji  Bölümü Başkanı
Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü Başkanı

Prof.Dr. Rıfat MUTUŞ
Perfüzyon Bölümü Başkanı
Ortez-Protez Bölümü Başkan V.

Dr. Öğr. Üyesi Gülay TAMER
Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Derya KAVGAOĞLU
Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Ayşe AYDIN
Sosyal Hizmet Bölümü Başkan V. (İNG.)


Yüksekokul Öğrenci Temsilcisi
 
Prof. Dr. Ahmet Hilmi KAYA
Ada Tıp Merkezi Temsilcisi
 
Dr. Ahmet BOLULU 
Avrupa Tıp Merkezi Temsilcisi

Doç. Dr. Demet TEKDÖŞ DEMİRCİOĞLU
Hizmet Hastanesi Temsilcisi

Dr. Fatih ÇİFTÇİ
Safa Hastanesi Temsilcisi