Mazereti Nedeni ile Ara Sınava (vize) Giremeyen Öğrenciler

Mazereti Nedeni ile Ara Sınava (vize) Giremeyen Öğrenciler

30.11.2020 Pzt

Mazereti nedeni ile ara sınava (vize) giremeyen öğrenciler ile ilgili duyuru

Değerli Öğrenciler,
 
 
Ara sınava (vize), mazereti nedeni ile giremeyen öğrenciler, “İGÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nde yer alan hükümler doğrultusunda ekte yer alan dilekçe ile başvurmaları koşulu ile mazereti Yönetim Kurulunca uygun görülenler Mazeret Sınavına katılabilirler.
 
Madde 25: (4) Mazeretleri nedeniyle ara sınavına giremeyen öğrenciler, mazeretlerini belgelemek kaydıyla mazeretinin sona erdiği tarihten itibaren en geç bir hafta içerisinde bir dilekçe ile ilgili dekanlık/müdürlüğe müracaat ederler. Mazeret süresi sebebiyle devamsız duruma düşen öğrenciye mazeret sınav hakkı verilmez. Mazeretleri ilgili yönetim kurulunca kabul edilen öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen tarihlerde mazeret sınavları yapılır. Dönem sonu sınavlarının mazeret sınavı yapılmaz.” (Değişik: RG.13.06.2018-30450/12.md.)
“(5) Sağlık sorunları nedeniyle mazeret sınavı için alınan sağlık raporlarının tam teşekküllü devlet veya üniversite hastanelerinden alınmış olması gerekir. Raporlu öğrencinin rapor saatinden sonra rapor süresince girdiği sınavlar iptal olur. Rapor saatinden önce girdiği sınavlar iptal olmaz.” (Değişik: RG.13.06.2018-30450/12.md.)
 
 
Sınav saatleri çakışan ÇAP öğrencilerinden mazeretleri geçerli olan öğrenciler, dilekçe vermek koşulu ile başvuruda bulunabilir. Mazereti Yönetim Kurulunca uygun görülenler için Mazeret Sınav hakkı verilir.
 
Mazeret sınavı başvurusu için,
Ekli formu doldurup ıslak imzalı olarak hazırladıktan sonra geçerli mazeretinize ilişkin belgeleri ekleyip,  *********@ogr.gelisim.edu.tr e.posta adresinizden sbyo@gelisim.edu.tr adresine “Mazeret Sınav Başvurusu” konu başlığı ile göndermeniz gerekmektedir.
 
Öğrenci e.posta adresiniz yok ise:
 https://www.youtube.com/watch?v=OoIiXHihVP0  linkinden İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından hazırlanan videoyu izleyip öğrenci e.posta adreslerinizi almanız gerekmektedir. Başvurularınızda herhangi bir hak kaybına uğramamanız için bu açıklamalara özen göstermeniz gerekmektedir.
 
ÖNEM İÇERMEKTEDİRBunlara uygun olarak iletilmeyen e.postalarınız işleme alınmayacaktır. Bilgilerinizi rica eder, sağlıklı günler ve başarılar dileriz.

 Mazeret Dilekçesi Dear Students,
 
 
Students who cannot take the Midterm Exam due to an excuse can participate in the Make-up Exam, provided that they apply with the attached petition in line with the provisions of the "IGU Associate and Undergraduate Education and Examination Regulations".
         Article 25: (4) Students who cannot take the midterm exam due to their excuses apply to the relevant dean's office/directorate with a petition within one week at the latest from the end of their excuse, provided that they document their excuse. Students who are seen absent due to the excuse period are not given a make-up exam. Students whose excuses are accepted by the relevant administrative board take make-up exams on the dates specified in the academic calendar. There is no make-up exam for the final exams. " (Change: OJ.13.06.2018-30450 / 12.art.)
      “(5) Medical reports obtained for the make-up exam due to health problems must be obtained from a fully-fledged state hospital or university hospital. During the medical report period, the exams that the student takes after the report time will be canceled. Exams taken before the report time will not be canceled. " (Change: OJ.13.06.2018-30450 / 12.art.)
 
Among the Double Major students whose exam hours are overlapping, students whose excuses are valid can apply, provided that they submit a petition. Those whose excuses are deemed appropriate by the Board of Directors are entitled to a Make-up Exam.
 
For a make-up exam application,
After completing the attached form and preparing it with a wet signature, attach the documents regarding your valid excuse and send it from your  *********@ogr.gelisim.edu.tr  to sbyo@gelisim.edu.tr  with the subject of  "Make-up Exam Application" required.
 
If you do not have a student e-mail address:
You need to watch the video prepared by Istanbul Gelişim University from the link https://www.youtube.com/watch?v=OoIiXHihVP0 and get your student e-mail addresses. In order not to lose any rights in your applications, you should pay attention to these explanations.
 
IMPORTANT: Your e-mails that are not sent in accordance with the above will not be considered. I request your information and wish you healthy days.
 
 Mazeret Dilekçesi 

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01