HEMŞİRELİK

Bölüm Başkanının Mesajı

30.05.2018 Çar 11:42

Sevgili öğrenciler ve öğrenci adayları,
 
Bireylerin ve toplumların artan sağlık ihtiyaçları ve hızla gelişen teknoloji, devletin ve özel sektör olarak faaliyet gösterenlerin, topluma sağlık alanında daha fazla hizmet sunmaya ve daha çok sağlık personeli istihdam etmeye zorunlu kılmıştır.  Hal böyle olunca istikrarlı bir şekilde büyüme gösteren sağlık sektörü, ekonomik sistemin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Bu doğrultuda Türkiye’deki sağlık sektörünün istatistik geçmişine bakıldığında görüyoruz ki sağlık sektörü, 1980’ler sonrası 20 yıl içerisinde yaklaşık olarak 3 kat büyümüştür. Bu büyüme oranındaki en yüksek payı kamu sektörü ğöğüslerken,  özel sektörün payı da her geçen gün artarak bu orana katkı sağlamıştır. Büyümeye paralel olarak oluşan sağlık personeli açığı da sağlık eğitimi veren kurumların önemini ortaya çıkarmıştır.
 
İstanbul Gelişim Üniversitesi Hemşirelik Bölümü, eğitimde değişim ve gelişim misyonu ile sağlık sektörünün ihtiyaç duyduğu personelleri yetiştirmek amacıyla, eğitim-öğretim faaliyetlerini kurulduğu ilk günden bu yana istikrarlı bir şekilde gerçekleştirmektedir. Hemşirelik bölümü olarak hasta iyileştirme ve hizmet geliştirme süreçlerinde aktif rol oynayan, bakım hizmetlerinden, danışmanlığa, sağlık süreçlerinin işleyişinden, tedavi süreçlerine katılmaya kadar pek çok alandan sorumlu olan hemşireler yetiştirerek, toplum sağlığına büyük ölçüde hizmet etmekteyiz.
 
Hemşirelik bölümü olarak amacımız; birey  ve toplum sağlığı için çabalayacak olan hemşire adaylarına  Atatürk ilke ve inkılapları ışığında, anatomi, psikoloji, beslenme, hemşirelikte temel ilke ve uygulamaları, hemşirelik tarihi,hastalıkları hemşireliği, patoloji, acil hemşireliği, mesleki ingilizce gibi alanlarda bilgi ve beceriler kazandırmak ve onları geleceklerine sağlam bir şekilde hazırlamaktır. Verdiğimiz hemşirelik bölümü eğitimleri ile mesleklerine sağlam bir şekilde hazırlanan öğrencilerimiz, okulumuz eğitim anlayışı sayesinde özel hayatlarına da sağlam bir şekilde hazırlanmaktadırlar. Bu doğrultuda hemşirelik bölümü, Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, ulusal ve uluslararası düzeyde birey/toplum sağlığına duyarlı olan, sorunları gören ve hızlı çözümler üretebilen, etik ilkelerden ayrılmayan, kritik durumlarda doğru karar verebilen ve sorumluluk alan, ulusal ve uluslararası çalışmalar yapabilen, topluma ve çevreye duyarlı, insan onurunu ve mahremiyetini koruyan, çağdaş, nitelikli bireyler yetiştirmektedir.
 
Topluma faydalı olma  bilinci ile hareket etmekte olduğumuz okulumuzda siz yeni adayları aramızda görmekten büyük mutluluk duyarız.  Hepinize çalışmalarınızda kolaylıklar ve başarılarla dolu yıllar dilerim.

Dr. Öğr. Üyesi Canan ÖRÜKLÜ

Adres

Cihangir Mahallesi Şehit Jandarma Komando Er Hakan Öner Sk. No:1 Avcılar / İSTANBUL

Telefon

0212 422 70 00

Fax

0212 422 74 01