HAKKIMIZDA

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon, Beslenme ve Diyetetik, Çocuk Gelişimi, Sosyal Hizmet Bölümlerine ilk öğrencileri alınan Sağlık Bilimleri Yüksekokulumuzda, bugün Odyoloji, Sağlık Yönetimi, Sağlık Kurmları İlletmeciliği ve ilk açılan 5 bölümün ingilizce Bölümlerinin eklenmesi ile on üç Bölümde eğitim-öğretim sürmektedir.

 

Hemşirelik Bölümü; Bireyin, ailenin, toplumun sağlığını koruma, geliştirme ve hastalık durumunda iyileştirme amacına yönelik hizmetleri düzenleyen, örgütleyen, uygulayan, değerlendiren, bu görevleri yerine getirecek kişileri eğiten, araştırmacı, danışman, yönetici olarak görev alacak uluslararası ölçüt ve etik kurallara uyan, sağlık hizmetinde disiplinler arası ekip çalışması yapan, insanlığa ve ülkesine karşı sorumluluklarını bilen Hemşirelerin yetiştiği bölümdür.

 

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü; Hareket yetersizliklerine yol açan her türlü hastalıklar, yaralanmalar, yaşlılık ve ağrılı durumlar, fonksiyon bozuklukları sonrasında fonksiyonel durumun olabildiğince iyileştirilmesi için kişilerin sahip oldukları durumu, ağrıyı, özrü ve yeteneklerini özel ölçme, değerlendirme ve inceleme yöntemleri ile belirleyerek uzman hekimin tanısı ve önerisine göre olguların kaybettikleri yeteneklerinin yerine konmasına yönelik olarak, fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulama yöntemlerini belirleyen, uygulayan, sağlıklı kişilerin sağlığını devam ettirmesine yönelik uygun egzersizler, koruyucu programlar oluşturan meslek bilgisine ulaşmış olan Fizyoterapistlerin yetiştiği bölümdür.

 

Beslenme Ve Diyetetik Bölümü; Toplumun beslenme durumunun saptanması, sağlığın korunması ve geliştirilmesi, sorunların ve önceliklerin belirlenerek değerlendirilmesi, ülkenin beslenme düzeyinin geliştirilmesi için çözüm yollarının aranması, önerilmesi ve uygulanması, ülkemizin beslenme ve besinlerle ilgili bilimsel ilkelerinin geliştirilmesi,  saptanması ile yönlendirilmesi, besin analizleri, değişik yaş gruplarının besin gereksinimlerinin belirlenmesi, hastalıklara özgü diyetlerin düzenlenmesi ve uygulanması, toplu beslenme hizmeti verilen kuruluşlarda yemek servisinin yönetimi ve organizasyonu gibi çeşitli alanlarda uygulama ve araştırma yürüten, doğumdan ölüme kadar olan dönemde oluşan pek çok hastalığın temelinde yer alan beslenme yetersizliklerinin neler olduğu, hastalıkların tedavisinde diyet uygulamasının önemi, hastalıkların önlenmesi ve tedavisi için yapılması gerekenler, toplu beslenme yapılan kurumlarda yürütülen yiyecek içecek servisinin yönetimi ve denetimi, toplumun beslenme konusunda bilinçlendirilmesi için eğitim almış Beslenme Ve Diyetetik dalında yetkin bireylerin yetiştiği bölümdür.

 

Çocuk Gelişimi Bölümü; 0-18 yaşları arasında normal gelişim gösteren, engeli bulunan, özel gereksinimi olan, korunmaya muhtaç çalışan, mülteci, suçlu çocuklar ile hastanede yatan çocukların tüm gelişim alanlarını (zihinsel, sosyal, duygusal, dil, motor, öz bakım) destekleyici programlar geliştirmenin yanında çocuğa, aileye, topluma hizmet sunan, ailelere danışmanlık veren, gelişimsel sorun yaşayan çocuklar için gelişimi destekleyici uygun önlemleri çocuk, aile ve eğitimci temelinde ele alan Çocuk Gelişiminde yetkin bireylerin yetiştiği bölümdür.

 

Sosyal Hizmet Bölümü; Bireylerin, ailelerin, grupların ve toplumun yaşam kalitelerini, koşulları değiştirerek ya da mevcut koşullardan daha etkin biçimde yararlanılmasını sağlayarak arttırmayı amaç edinen,  birey, aile, grup ve toplumun sorunlarla baş etme yetilerini geliştirecek sosyal politika ve programları oluşturup hayata geçirilmesine çaba gösteren, sosyal hizmet etkinliklerinin belirlenmesinde ülkemiz gereksinimlerine öncelik veren, ulusal değerler kadar evrensel değerleri de gözeten, mesleğin insan hakları ve sosyal adalet  ilkelerine uygun yapılandırılmasına özen gösteren Sosyal Hizmet konusunda yetkin bireylerin yetiştiği bölümdür.

 

Odyoloji Bölümü; Normal işitme ve denge yetileri ile ilgilenen, işitme ve denge bozukluklarının önlenmesine yönelik çalışmalar yapan, kendi alanına özgü tanısal test yöntemleri ile işitme ve denge bozukluklarının değerlendirilmesi ile belirlenmesine yönelik uygulamaları ve belirlenen bozukluğa bağlı olarak uygun cihaz seçimi ve uygulamasını yapan işitme engellilerle iletişim kurabilen ve onların eğitimine katılan, sağlık ve rehabilitasyon alanındaki hizmetleriyle planlanan hedeflerin gerçekleşmesini sağlayan,  yeni doğanların işitme taramalarında yer alarak, işitme kaybının erken dönemde saptanması ve buna bağlı olarak gerekli cihazların kullanılmasını sağlamak yoluyla işitme kaybı olan çocuklarda oluşması kaçınılmaz olan dil ve konuşma bozukluklarının engellenmesinde etkin olan Odyoloji konusunda yetkin bireylerin yetiştiği bölümdür.

 

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu olarak amacımız; bilgili, ülke ve insan sevgisi ile yoğurulmuş, nitelikli, bireylere ve topluma karşı sorumlu,  mesleğinde yetkin sağlık personeli yetiştirmektir.