Sağlık Bilimleri Yönetimi

T.C.

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ 

SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEKOKULU

 

 

 

Yrd. Doç. Dr. A. Yüksel BARUT

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdürü

 

Yrd. Doç. Dr. S. Arda ÖZTÜRKCAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yrd.

 

Öğr. Gör. A. Mücella SOYDAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Müdür Yrd.

 

Prof. Dr. Hatice PEK

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Y. Bilge SÜREL

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

 

Prof. Dr. Mustafa NİZAMLIOĞLU

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyesi

 

 

 

Zülbiye MUTLUKAN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sekreteri

Ecem YEGEN

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sekreteri